Nieuws

INTERVIEW ARNO VAN DER HOEVEN

Hoi Arno, kan je wat over jezelf vertellen? 

‘’Op dit moment werk ik als onderzoeker en docent op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Mijn onderzoek gaat over de rol van cultuur en de media in stedelijke ontwikkeling. Ik ben vooral geïnteresseerd in hoe cultuur en media kunnen bijdragen aan een prettige stedelijke omgeving. Mijn promotieonderzoek ging over popmuziekerfgoed en zo kwam ik in contact met DIG IT UP. De stichting was toen met Het Geluid van Rotterdam  bezig om het rijke muzikale erfgoed van Rotterdam te belichten. Uiteindelijk ben ik eerst algemeen bestuurslid van DIG IT UP geworden en later ook voorzitter. Dat was een mooie tijd. Ook in mijn eigen onderzoek ben ik net als DIG IT UP nog steeds bezig met hoe je digitale hulpmiddelen in kan zetten om mensen te betrekken bij erfgoedactiviteiten en om de stadscultuur te belichten en daar op multimediale wijze aandacht voor te geven.’’ 

En wat voor werkzaamheden heb je verricht als bestuurslid? 

‘’In het bestuur hebben we nagedacht over een strategiebepaling voor de organisatie en het uitzetten van de beleidslijnen, doelstellingen en de financiering. Maar ook over met wat voor mensen en partners samengewerkt kan worden. Daarnaast heb ik met Evan projectplannen ontwikkeld en nagedacht hoe we daar financiering voor konden aanvragen. En hoe het op een aantrekkelijke manier uitgevoerd kan worden. Ook hebben we gekeken naar welke publieksgroepen konden bijdragen. Het was mooi om te zien hoe DIG IT UP zich aan het ontwikkelen was, groter werd en een plek in de stad begon te vinden.’’ 

Welk project van DIG IT UP is jou het meest bijgebleven? 

‘’Het project van Phoxx1 vond ik echt heel mooi. John de Groot was beter bekend onder de naam Phoxx en dat was eigenlijk het eerste project waarbij DIG IT UP een fysieke tentoonstelling had in de huidige ruimte. 

Dit project is een goed voorbeeld van de werkwijze van DIG IT UP. Zo is het een bijzonder verhaal dat nog te weinig aandacht had gekregen; John de Groot was onder meer locatiescout en fotograaf. Als locatiescout zocht hij plekken voor opnames van films en reclames in Rotterdam. Hij begeleidde de opnames dus hij is echt letterlijk betrokken geweest bij de wijze waarop Rotterdam werd gepresenteerd en in beeld gebracht. Dit zorgde uiteindelijk voor meer bekendheid van de stad. Al het beeldmateriaal uit dit project werd gedigitaliseerd en is vervolgens overgedragen aan het Stadsarchief.  

Het was bijzonder om te zien hoe er allerlei mensen die hem kende of met hem hebben samengewerkt betrokken waren en vervolgens het verhaal vanuit hun perspectief vertelde. Zo werd op multimediale wijze zijn levensverhaal belicht. Het project kreeg veel aandacht, onder andere in een NRC artikel.2’’ 

Wat is jouw visie op de omgang met Rotterdams erfgoed? 

‘’Ik vind het sowieso belangrijk bij erfgoed dat de mensen waar het project over gaat actief betrokken zijn en een stem hebben in bijvoorbeeld een tentoonstelling. Zij kunnen zelfs mee beslissen en input geven. Voor mij geeft dat vorm aan mijn eigen visie dat erfgoed toegankelijk moet zijn en dat mensen zich betrokken moeten kunnen voelen bij een instelling en hun activiteiten. 

DIG IT UP is zo een ontmoetingsplek waarbij het niet alleen gaat over het vastleggen van dingen maar waar ook vorm wordt gegeven aan de toekomst van de stad. Ik vind het belangrijk dat erfgoed een gesprek opgang brengt, ons laat nadenken over wat belangrijk is in een stad, en hoe die er uit zou moeten zien in sociaal en cultureel opzicht. Bij de projecten van DIG IT UP staat Rotterdam centraal en de plekken die belangrijk zijn geweest voor haar inwoners. Het gaat over cultuur, beelden en muziek die bijgedragen hebben aan de vorming van mensen. 

Rotterdam is in dat opzicht een hele interessante plek. Erfgoed gaat niet alleen over het verleden, maar gaat ook over de toekomst. Wat willen we bewaren en wat willen we doorgeven aan de toekomst van Rotterdam? Dat is een boeiend spanningsveld in een dynamische stad als Rotterdam. Want gebouwen worden hier heel makkelijk weer afgebroken. Veel mooie laagdrempelige plekken voor cultuur zijn helaas verdwenen of wegbezuinigd. Het is essentieel dat je de gelaagdheid van de geschiedenis ziet in een stad en hoe elke generatie weer nieuwe dingen toevoegt. Zo kan je de verschillende fasen van de ontwikkeling in de stad tastbaar maken.’’

Hoe zie jij de positionering van DIG IT UP in de erfgoedsector en wat maakt het zo uniek? 

‘’Ik zie DIG IT UP als een belangrijke schakel tussen allerlei verschillende organisaties. Je hebt natuurlijk de grote organisaties zoals het Stadsarchief, die hebben belangrijke formele taken. Maar een organisatie als DIG IT UP kan laagdrempelig werken en staat dichterbij de gemeenschappen. Het zit bijvoorbeeld in een oud winkelpand, je loopt zo naar binnen en de mensen die binnenlopen raken vaak ook betrokken bij projecten als vrijwilliger bijvoorbeeld.  

In een stad vind je allerlei soorten mensen, en soms botst dat ook, maar DIG IT UP is een perfect voorbeeld van een plek waar mensen met verschillende soorten achtergronden juist samenkomen om van elkaar te leren en ontdekken. Het is belangrijk voor een stad dat dit soort plekken met een netwerkfunctie bestaan. Daarnaast is DIG IT UP multimediaal; naast fysieke tentoonstellingen zijn er altijd digitale componenten.’’  

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Leave A Comment