Doneren2021-08-11T10:30:22+00:00

Doneren

DIG IT UP is voor een belangrijk deel afhankelijk van vrijwilligers. Dat geldt zowel voor de werkzaamheden als ook voor de financiële bijdrage.

Wanneer je deskundigheid bezit op o.a. op communicatief, technisch, creatief en/of ICT gebied en je vindt het leuk om voor DIG IT UP te werken meld je dan aan via contact@digitup.nl.

DIG IT UP bezit  de culturele ANBI-status. Dat betekent dat donaties kunnen worden bijgeteld bij andere giften die aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Vanwege de culturele ANBI-status mag 25% meer worden afgetrokken dan de daadwerkelijke bijdrage.  Wanneer  € 100,00 geschonken wordt mag € 125,00 als gift worden opgevoerd.

Elke bijdrage is welkom 🙂

Doneren € -

ANBI DIG IT UP

Naam: Stichting DIG IT UP

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer: (RSIN): 8503.37.355

Contactgegevens:
Nieuwe Binnenweg 13b
3014 GA Rotterdam

Doelstelling:

Het archiveren, het zichtbaar en het toegankelijk maken (behoud) van grootstedelijk cultuur(historie), het uitbouwen van grootstedelijke cultuur en het tot stand brengen van een forum waar instellingen, groepen en individuen actief hun kennis en ervaring op dit gebied blijvend kunnen toevoegen, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Honorering:

Bestuursleden ontvangen geen beloning, medewerkers worden volgens CAO Theater betaald, voor zover mogelijk.

Bestuurders:

T.C.M. Kemperman, voorzitter

H. van Smaalen, penningmeester

D. Elens, secretaris

M. van Amerongen

J. C. Gonçalves

VRIENDEN VAN DIG IT UP

Stichting DIG IT UP is voorbereidingen aan het treffen om de ‘Vrienden van DIG IT UP’ op te richten. We merken dat tal van organisaties en personen het belang van DIG IT UP inzien en gaarne bereid zijn de stichting financieel te ondersteunen.

Mocht je bereid zijn ons bij de opzet van de ‘Vrienden van DIG IT UP’ te willen helpen houden wij ons van harte aanbevolen.

Als je vooruitlopend hierop ons nu al weer steunen, dan kun je doneren of iets kopen via de webshop.

Of maak uw bijdrage over op NL67 RABO 0104 8898 96. Voor vragen kun je contact opnemen via contact@digitup.nl.