Niet in de ruimte maar op zolder

//Niet in de ruimte maar op zolder

Pandora's Music Box

Niet in de ruimte maar op zolder

Alle bezoekers van Pandora zullen worden gefotografeerd. Dit gebeurt direct na binnenkomst in speciaal daarvoor gebouwde studioʼs.

Dit is één van de toegangsvoorwaarden voor Pandora ʼ85 voor iedereen die het Doelen-complex wil betreden (incl. pers, genodigden, schoonmakers, medewerkers enzovoort). De Stichting behoudt zich wat betreft de gemaakte fotoʼs alle rechten voor. Pas in een later stadium wordt bekendgemaakt wat er met de fotoʼs gedaan zal worden.

Aldus de advertentietekst die september 1985 verschijnt bij de vooraankondiging van de derde editie van Pandoraʼs Music Box op 11 en 12 oktober dat jaar. Het is een publiciteitsstuntje dat de nodige verwondering wekt, met name vanuit journalistieke hoek. De Nederlandse Vereniging van Journalisten dreigt de stichting Pandora met een rechtszaak. Aanwezige journalisten zouden hun persvrijheid belemmerd zien als hun portretrecht, zoals vastgelegd in de Auteurswet, wordt geschonden. Pandora weet de boel te sussen met het weerwoord dat bezoekers desgewenst onherkenbaar op de foto mogen en dat het hier om vrije nieuwsgaring gaat. Pandora huurt voor deze grote klus de fotograaf John Groot (alias Phoxx) in. Groot, in de V.S. geboren uit Nederlandse ouders en op zijn vijfde met zijn moeder naar Rotterdam gekomen, fotografeert sinds 1980 popsterren voor bladen als Vinyl en Oor. Met zijn bedrijf Phoxx Images is de ambitieuze Groot bezig zich op te werken in de wereld van films en reclame, en hij zal later een succesvolle locatiescout worden voor commercials, videoclips en films die in Rotterdam worden opgenomen.

Om de meer dan 8.500 aanwezigen op Pandora 1985 te portretteren roept Phoxx samen met zijn compagnon Michiel Danz de hulp in van zoʼn vijftien jonge fotografen. De bedoeling is dat de fotoʼs onder toezicht van een notaris in bewaring worden gegeven. Elke bezoeker moet daartoe een formulier invullen. De foto’s worden opgeborgen in een Doos van Pandora, zo wordt tijdens het festivalweekend in een ronkend persbericht bekendgemaakt. Zij zullen op een later te bepalen moment, vóór het jaar 2000, een bestemming krijgen. Zo niet, dan worden alle foto’s met een raket de ruimte ingestuurd.

Het loopt allemaal anders. Pandoraʼs Music Box stopt na de derde editie. Berry Visser en Willem Venema zijn medeorganisator van Ein Abend in Wien in 1991, ook een tweedaags multimediaal festival in de Doelen met nieuwe muziek als kern. Tegen die tijd heeft Phoxx de popfotografie vaarwel gezegd en is aan het werk als locatiescout en -manager (Phoxx Locationscope). In 2007 verdrinkt John Groot na een ongeluk bij zijn woonboot in de Leuvehaven.
Aanvankelijk is na Groots overlijden onduidelijk wat er van de Pandora fotonegatieven is geworden. Het notariskantoor dat indertijd was ingeschakeld is na diverse fusies niet in staat de documenten terug te vinden die opheldering zouden geven. Na een speurtocht vindt DIG IT UP de negatieven terug bij Berry Visser thuis op zolder in Delft. Phoxx had ze in drie delen aan elkaar geplakt en in filmblikken opgeborgen. De negatieven blijken – al is een zolder geen beste klimatologische omgeving voor dit soort materiaal – nog in prima staat te verkeren. Het digitaliseren kon beginnen.

Door Eric Brus

Misschien vind je deze ook interessant:

2020-10-12T09:27:43+00:00oktober 1st, 2018|Pandora|

Leave A Comment