Nieuws

Europese lof voor werkwijze DIG IT UP

DIG IT UP is het afgelopen jaar opgenomen in de catalogus van het Europese programma Heritage in Action. Als gevolg kon DIG IT UP ook een peer visit van Europese erfgoedvertegenwoordigers tegemoetzien. Dat bezoek vond plaats tijdens een driedaagse onlinebijeenkomst op 18 tot en met 20 mei. Het doel was om onze werkwijze en methodieken over te dragen aan onze collega 

“Het was een spannend proces”, vertelt Simone da Silva. “Marie-Claire Dangerfield van het Stadsarchief Rotterdam heeft ons afgelopen jaar heel erg geholpen om ons als erfgoedorganisatie door te ontwikkelen. Waardoor we onze samenwerking konden aanmelden bij het Heritage in Action-programma van de Europese Unie. We werden daarna opgenomen in de ‘Catalogue of best practices’, waar we heel trots op zijn.” 

Dag 1

De dag begon met een spelletje. Liedjes van het songfestival door de jaren heen uit de landen van de deelnemers. Zo hadden de deelnemers een ludieke wijze om zich voor te stellen en hun leerdoelen te vertellen. Vervolgens kwam de eerste gastspreker aan bod. Theo Kemperman, voorzitter DIG IT UP verwelkomde de deelnemers en vertelde meer over de stichting, haar werkzijze en Rotterdams erfgoed. Jantje Steenhuis, directeur stadsarchief Rotterdam, vertelde over het archief, onze samenwerking en haar visie op de toekomst van erfgoed in Rotterdam. Als laatste gaf onze directeur Simone da Silva een presentatie over DIG IT UP met handige tips en handvaten die deelnemers in de praktijk kunnen toepassen. 

Aan het einde van de dag werden deelnemers in groepen opgesplitst om het thema van de dag te bespreken: samenwerking en consensus. Hoe verhouden grote instituten zich tot kleine (grassroot-) organisaties. Hoe kan er het beste worden samengewerkt? Uit de discussie kwamen interessante onderwerpen naar voren. Zo zijn grote instituten vaak trager dan kleine instituten. Ook is het moeilijk om tot overeenstemming te komen omdat de doelen niet altijd overeenkomen. 

“Als gevolg daarvan zouden we ook een door Heritage in Action georganiseerd bezoek krijgen. Dat bezoek heeft nu online plaatsgevonden tijdens een bijeenkomst met heel veel andere Europese erfgoedorganisaties. Op de tweede dag nodigde Maciej Hofman van het Directorate-General for Education and Culture van de Europese Commissie ons uit om over onze werkwijze en projecten te vertellen. Zo hebben we onze ervaringen met anderen kunnen delen.” 

Dag 2 

De tweede dag ging het over de techniek achter onze werkzaamheden. Hoe werkt archiveren en ons systeem OmekaS? Mirjam Schaap van het stadsarchief Amsterdam was te gast en vertelde o.a. hoe ze OmekaS hebben gebruikt. Vervolgend gaf MarieClaire Dangerfield een presentatie over OmekaS en de werkwijze die ze voor DIG IT UP heeft ontwikkeld. In de aansluitende groepsdiscussie werd dit onderwerp besproken. De deelnemers hebben variërende kennis van de toepassing van de techniek. In de praktijk is er vooral vraag naar technische ondersteuning en begeleiding. Archieven hebben vaak niet de ruimte en middelen om dit te leveren. 

“Er waren veel inhoudelijke vragen, zoals hoe we ons publiek bereiken. Dat is simpel: door met het publiek zelf te werken, zoals bij de Rotterdamse Zoldervondsten, en mensen zelf materiaal over onderwerpen te laten aandragen.” 

Dag 3 

Vandaag kwam het onderwerp aan bod waar de deelnemers het meest benieuwd naar waren: gemeenschappen betrekken, ondersteunen en hun verhalen opgraven en delen. Norah Karrouche van de Erasmus universiteit was de gastspreker. Ze vertelde meer over oral history en het werken met gemeenschappen. Vervolgens werden de deelnemers weer in groepen opgesplitst om hun ervaringen uit de praktijk te delen. Alle deelnemers zien het belang in van werken met lokale partijen en individuen en willen dit toepassen in hun eigen werkpraktijk. 

“We hebben heel positieve reacties gekregen op onze werkwijze. We gaan nu onderling de samenwerking met andere Europese organisaties voortzetten. Je kunt nog drie hele leuke filmpjes terugzien die filmmaker Tim Buelens over DIG IT UP en over de projecten ’40 jaar Baroeg’ en ‘Gerse vrouwen’ heeft gemaakt.” 

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Leave A Comment