Nieuws

DIG IT UP maakt stappen dankzij
Mondriaan Fonds

Het Mondriaan heeft DIG IT UP ondersteund met een meerjaren subsidie. Daarmee kan DIG IT UP een aantal belangrijke stappen zetten om haar werkzaamheden de komende 3 jaar verder uit te bouwen en te professionaliseren.

Met name het digitale collectiebeheer is een cruciaal onderdeel van onze werkwijze. Hiervoor zijn protocollen ontwikkeld zodat de vrijwilligers van DIG IT UP weten hoe ze moeten omgaan met bijvoorbeeld het regelen van het auteursrecht, het scannen en het opslaan van het gedigitaliseerde materiaal. Er is apparatuur en programmatuur aangeschaft waarmee de vrijwilligers het materiaal online kunnen verwerken en met metadata vindbaar maken voor het publiek. Met medewerking van het Stadsarchief Rotterdam en op aanraden van haar medewerkster Marie-Claire Dangerfield is daarbij gekozen voor het OmekaS programma. Dit programma is gebruiksvriendelijk en het eerder bestaande archief is inmiddels geheel overgezet. De kennis die DIG IT UP inmiddels over het gebruik en de toepassingen van OmekaS heeft opgedaan, zal de komende jaren in workshops worden gedeeld met andere erfgoedorganisaties zoals onder meer historische verenigingen.

Een andere vorm van professionalisering betreft het gebruik van de database website. Onder meer de homepage en de zoekfunctie wordt verbeterd en onder invloed van het tijdens de coronacrisis steeds meer gebruik maken van streaming, wordt gewerkt aan het archiveren en opslaan van zulke online verslagen van evenementen.

E wordt onderzocht hoe kan worden samengewerkt met andere instellingen, zoals het Nederlands Fotomuseum en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Ook wordt gestreefd naar samenwerking met het Solid programma van de Koninklijke Bibliotheek, het Netwerk Digitaal Erfgoed en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed waarbij wordt bekeken of er een tool kan worden ontwikkeld waarmee kleinere erfgoedorganisaties hun bestanden beter kunnen gaan onderhouden en publiceren. DIG IT UP denkt er over om een app te ontwikkelen die dan kan worden gekoppeld aan de bestanden in OmekaS.

DIG IT UP streeft ten slotte naar een goede balans tussen het archiveren van materiaal dat via crowdsourcing is verkregen en de professionele geschiedschrijving.

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Leave A Comment