Nieuws

Rondleiding 'Her Stories'

Op zondag 14 en 21 december organiseerde Het Nieuwe Instituut in het kader van de Gerse Vrouwen expositie de “Her Stories” tour met Setareh Noorani en Tabea Nixdorff, co-onderzoekers voor de kamer Feministische ontwerpstrategieën. De kamer is te zien in Het Nieuwe Instituut, als onderdeel van de tentoonstelling Het Ontwerp van het Sociale. 

“In de tentoonstelling Het ontwerp van het sociale staan sociaal gedreven, eigenzinnige ideeën over samenleven centraal, zoals die de afgelopen honderd jaar in Nederland in praktijk zijn gebracht. Soms uit idealisme, maar veelal uit pure noodzaak werden alternatieve ontwerpstrategieën ontwikkeld die oog hadden voor specifieke wensen en behoeften en die bovenal streefden naar een gelijkwaardige samenleving gebaseerd op sociale waarden. Wat duidelijk blijkt, is dat het idee over ‘het sociale’ en wat ‘goed’ is geen universele norm is, maar telkens opnieuw wordt verkend en een andere gedaante krijgt.” – Het Nieuwe Instituut 

In galerie DIG IT UP werd een pop-up van deze expositie vertoond. Amanda Wams opende de rondleiding met een collectieve lezing bij DIG IT UP. Tijdens de lezing sprak zij over de rol van vrouwen en hoe zij ondervertegenwoordigd zijn in de archieven. Beide projecten maken dit toegankelijk voor het brede publiek.  

Community-archiving werd de basis voor de expositie 

“Op de zolder van Dona Daria, centrum voor emancipatie, inclusie en participatie, werd eind 2019 een enorme berg archiefmateriaal gevonden van verschillende vrouwenorganisaties. Vele Rotterdamse vrouwen, verenigd in allerlei actiegroepen, belangenorganisaties en welzijnsinstellingen hebben zich door de jaren heen hard gemaakt voor vrouwenrechten, het tegengaan van huiselijk geweld, straatintimidatie, verkrachting en mishandeling, de toegankelijkheid van vrije abortus en anticonceptie, gelijk werk, inkomen en betaling, het tegengaan van traditionele man-vrouw rolpatronen, de toegang tot scholing en het tegengaan van stereotypering en (over)seksualisering van vrouwen.” 

“Uit al het archiefmateriaal hebben we samen met vrijwilligers een selectie gemaakt waarmee de expositie Gerse Vrouwen tot stand is gekomen. Wat bijzonder aan deze expositie is, is dat de archieven zijn bewerkt middels de community-archiving methode en hebben daardoor een community building aspect gekregen, dat leidend is geweest bij het samenstellen van de expositie. Bij Gerse Vrouwen betekent dit dat, naast professionele archivarissen, vrijwilligers een sleutelrol hebben gespeeld bij het maken van de collectie. Heel mooi hierin is ook de samenwerking met Het Nieuwe Instituut, dat bezig was met een vergelijkbaar project.” 

 

Rondleiding 

Na de lezing is de groep onder leiding van Setareh Noorani en Tabea Nixtorff te voet naar het Nieuwe Instituut gewandeld voor een bezoek aan de kamer Feministische ontwerpstrategieën. Tijdens de rondleiding werd wederom een collectieve lezing gegeven door Setareh en Tabea. Ter afsluiting van de rondleiding werden verhalen voorgelezen en werden ervaringen met elkaar gedeeld. 

Bekijk de foto’s in de fotogalerij.  

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Leave A Comment