Gerse Vrouwen Online2021-11-25T13:14:00+00:00

Gerse Vrouwen Online

Op de zolder van Dona Daria, centrum voor emancipatie, inclusie en participatie, werd eind 2019 een enorme berg archiefmateriaal gevonden van verschillende vrouwenorganisaties. Dit archiefmateriaal was voor galerie & erfgoedlab DIG IT UP een goede reden om een maatschappelijke expositie te maken rondom vrouwenemancipatie. Samen met het Stadsarchief Rotterdam, Dona Daria en vrijwilligers zijn de archieven bewerkt en duurzaam toegankelijk gemaakt.

De talloze foto’s, tijdschriften, krantenknipsels, collages en ander materiaal uit de archieven van de Rotterdamse Vrouwenraad, Vrouwenhuis Rotterdam, Vrouwenrechtswinkel Rotterdam, Technika en de voorlopers van Dona Daria vertellen verhalen uit de Rotterdamse vrouwenbeweging.

Achtergrondartikelen: